idortoka.com

ENG / CAT / ESP

App Esdeveniments
Copa del Rey 2011

Accions dinamitzaci esdeveniment esportiu

Realització d’accions interactives durant cinc dies a Madrid, tant a la zona lúdica com dins del Pabellón de la Comunidad per als afeccionats durant les hores de partit.

Les accions tenien com a objectiu que els afeccionats formessin part de l’esdeveniment i participessin de la festa del bàsquet.

Es combinava la part lúdica amb la participació dels afeccionats en els diferents actes de la Copa del Rey.

Fotomatón Copa del Rey
Les aplicacions dinàmiques, es van situar a les entrades del pavelló, la gent en entrar podia formar part del la final passant davant de la càmera que detectava la seva presència i li feia una foto davant del trofeu original de la Copa del Rey.
La fotocomposició es mostrava allà mateix i permetia pujar la foto a Facebook per a la seva descàrrega. Una altra opció era endur-se una còpia impresa.

Videomaton “Anima al teu equip”:
Aplicació dinàmica en el que la càmera detectava i gravava l’afeccionat fent un crit d’ànim al seu equip o a un jugador. El vídeo que en resultava era compartit amb el regidor de l’esdeveniment, que el podia emetre per les pantalles del pavelló i el vídeo marcador.
Alhora el vídeo s’enviava per SMS o es pujava a Youtube perquè l’aficionat pugués veure-ho.

Palmeig:
Acció per a petits i grans en que, aprofitant el reconeixement de moviment que té el software, l’usuari provava de palmejar la major quantitat de pilotes dins d’una cistella durant 40 segons.
Es creava un marcador que permetia visualitzar tres guanyadors, que rebien un premi del patrocinador de l’acció.

Van del Graff:
Aprofitant que el lema de la Copa del Rey era “96 horas de alta tensión”, es va instal·lar una acció interactiva en la que el participant podia interactuar amb una bola Van del Graff. Defut a l’electricita estàtica que generava la bola, s’eriçaven els pèls de l’usuari, moment en le que s’obtenia una imatge de l’efecte. 

La interactivitat va facilitar el pas de moltes persones en poc temps el que permetia que l'acció tingués una gran visualització entre els afeccionats.

© Dortoka Disseny S.L.   |    About   |    Legal disclaimer   |    Privacy Policy   |    Copyright 2022   |    Created web & technology app by Dortoka disseny