idortoka.com

ENG / CAT / ESP

AR
Parc Riu Llobregat

Consorci Parc Riu Llobregat

El tram metropolità del riu Llobregat té una longitud de 30 km i travessa el territori de setze municipis, des del Pont del Diable a Martorell fins a la seva desembocadura en el mar. Dins d’aquest àmbit s’està recuperant, ecològicament i socialment, un espai complex on les infraestructures i els serveis conviuen amb el medi natural i les activitats de lleure.

Aquest espai, definit com a Parc Riu Llobregat, s’ofereix com un corredor verd i un camí d’aigua que connecta el massís de Collserola amb el front litoral, convertint-se així en un connector imprescindible entre espais metropolitans de gran valor ecològic.

El Parc també posa a l’abast dels ciutadans un espai públic de qualitat, fàcilment accessible i que s’ofereix com un entorn òptim per a la pràctica de tota mena d’activitats de lleure, esportives, de relació social i pel foment de l’educació ambiental. Així mateix, és un espai que permet crear noves connexions i relacions de mobilitat sostenible entre els municipis que l’envolten, dins d’un horitzó de reducció de les emissions de CO2.

El Parc Riu Llobregat s’entén, doncs, com a una infraestructura ecològica que disposa d’un camí continu de trenta kilòmetres de llarg als dos marges del riu, habilitat per a la circulació dels vianants i les bicicletes. En aquest ampli recorregut s’inclouen passos transversals i també accessos a tots els municipis riberencs i amb la xarxa de transport públic metropolità. Es tracta d’un recorregut per un paisatge de gran riquesa i biodiversitat que disposa d’elements de patrimoni històric i cultural amb destacats punts d’interès.

Aplicació oficial del Parc Llobregat.
Inclou:
- Informació necessària per visitar el Parc Llobregat, així com dels seus punts d'interès.
- Destinacions preferides.
- 28 punts d’interès ubicats en realitat augmentada.
- Recull fotogràfic de cada punt.
- Destinacions localitzades a través de GPS.
- Funció de navegació. Permet a l’usuari arribar a la destinació del seu interès partint de la seva ubicació.

Pàgina web:
www.parcriullobregat.cat

Descarregues smartphone:
Versió iOS
Versió Android

iOS Android

© Dortoka Disseny S.L.   |    About   |    Legal disclaimer   |    Privacy Policy   |    Copyright 2022   |    Created web & technology app by Dortoka disseny