idortoka.com

ENG / CAT / ESP

Multiplataforma
Global Cat

Corredor del Mediterrani - Fira BCN Rail

Creació de la App Multiplataforma explicativa del Corredor del Mediterrani.

Primer es va mostrar com a interactiu a l’stand de Generalitat de Catalunya de la fira BCN Rail i SMARTcity, en un punt d’informació per al visitant. Alhora, la App funciona per tablets Ipad.

Aquesta aplicació permet conèixer què és el Corredor Mediterrani i quins beneficis aportaria, alhora permet interaccionar i visualitzar els diversos horitzons que estableix l'Agenda Catalana de Corredor Mediterrani.

El corredor del Mediterrani, des d'Algesires a la Jonquera i Portbou enllaç a la xarxa europea, és un eix per on circulen milions de persones i de tones de mercaderies al llarg de l'any i és el gran motor de l’exportació de l’economia espanyola.

La solució, una multiplataforma IOS i Android, amb la possibilitat d’ampliar a format web (on-line), permet aprofitar la generació de continguts de qualitat, per multiplicar la visualització aprofitant un sol esforç de creació.

iOS Android

© Dortoka Disseny S.L.   |    About   |    Legal disclaimer   |    Privacy Policy   |    Copyright 2022   |    Created web & technology app by Dortoka disseny