idortoka.com

ENG / CAT / ESP

App Corporatives

Aplicacions (Apps) mbils

Solució per a situació de punts d’interès, guies turístiques, rutes o gestió de territori, totes elles georeferenciadas amb la possibilitat de treballar amb AR (Realitat Augmentada)

Les dades i continguts poden ser dinàmics a partir d’un gestor o repositori comú de continguts, això possibilita actualitzar les dades a temps real, permetent tenir al dia la App per a interès dels usuaris.

La solució és multiplataforma IOS i Android, amb la possibilitat d’ampliar a format web (on-line), això permet aprofitar la generació de continguts de qualitat, per multiplicar la visualització aprofitant un sol esforç de creació.

Treballar amb un repositori comú de continguts permet una recuperació econòmica, ja que no es genera documentació per a cada format i es disposa de tots els continguts al moment.

 

App Guies Mòbils

Aquest tipus de App es basa a la programació i implementació de productes i solucions destinades a plataformes de dispositius mòbils (telèfons i tablets). Dissenyades en origen per executar-se en les plataformes de més èxit – Apple iOS i Google Android – i aprofitant els recursos del gestor de continguts de l’organització. A més compten amb l'avantatge de l'accés i descàrrega a través de les tendes d’aplicacions, facilitant d'aquesta manera la distribució de les mateixes.

Les Apps corporatives són dissenyades per visualitzar, de forma còmoda i usable via telèfon mòbil o tablet, els continguts de l’organització. Poden funcionar connectades al BackOffice de l’organització, al gestor de continguts de IDortoka o bé de forma autònoma amb un CMS propi. Permeten veure el contingut de la web en format mòbil o bé una selecció de continguts seleccionats per la seva idoneïtat per visualitzar-se en dispositius mòbils. Com agendes, notícies, esdeveniments, etc.

La solució és multiplataforma IOS i Android, amb la possibilitat d’ampliar a format web (on-line), això permet aprofitar la generació de continguts de qualitat, per multiplicar la visualització aprofitant un sol esforç de creació.

Treballar amb un repositori comú de continguts permet una recuperació econòmica, ja que no es genera documentació per a cada format i es disposa de tots els continguts al moment.

© Dortoka Disseny S.L.   |    About   |    Legal disclaimer   |    Privacy Policy   |    Copyright 2022   |    Created web & technology app by Dortoka disseny