idortoka.com

ENG / CAT / ESP

QCI

Quadre de Comandament Integral

La solució consisteix en una aplicació desenvolupada amb tecnologies web per visualitzar informació de forma dinàmica mitjançant qualsevol dispositiu amb connexió a Internet.

Les tecnologies web emprades – HTML5, CSS3 i Javascript – permeten garantir tant el nivell de qualitat com la compatibilitat amb tot tipus de tablets, smartphones i ordinadors personals.

La connexió en Internet permet a l’usuari disposar sempre de la informació actualitzada.

Per què serveix l’aplicació?
És una interfície d’usuari que presenta i organitza informació mitjançant un panell on es representen les dades en forma de text, taules i gràfics.

La informació visualitzada correspon al concepte d’Indicador Clau – en anglès Key Performance Indicator o KPI – que són els paràmetres claus que l’usuari necessita visualitzar, de forma gràfica i instantània, per controlar el correcte funcionament d'una organització o d'un procés concret de la mateixa.

Per aconseguir aquest propòsit fa falta que la visualització sigui fàcil de llegir i interpretar, ja que la mateixa serveix com a punt de sortida perquè l'usuari tingui una visió general del procés, així com, la possibilitat d'aprofundir per arribar a conèixer detalls d’aquest procés, i compartir aquesta informació amb la resta de l'organització i col·laboradors externs que també estiguin involucrats.

Les prestacions que ens ofereix l'aplicació són les següents:

- Interfície gràfica intuïtiva dissenyada per a una navegació fàcil i de tot tipus d'usuaris.
- Estructura lògica dins de l'aplicació que permet accedir de forma ràpida i sense complicacions a les dades actualitzades
- Àmplies possibilitats de personalització i categorització de l'aplicació, per ajustar-se als requeriments canviants de l'organització i dels seus    processos.
- Optimització per a la visualització i funcionament en dispositius mòbils. Així es permet que la informació arribi als usuaris en tot moment i localització geogràfica.
- Disseny optimitzat per millorar l'experiència de l'usuari.
- Visualització de dades amb possibilitat d'establir patrons d'interacció client / servidor.
- Tipus de gràfics suportats:

  • Gràfics de tot tipu: barres, línies, àrees, etc.
  • Controls dinàmics tipus Gauge: objectius, termòmetre, circular, etc.
  • Data grids que combinen taules i gràfics.
  • Mapes amb interacció per situar les dades dins d’un context geogràfic.

La solució és multiplataforma IOS i Android, amb la possibilitat d’ampliar a format web (on-line), això permet aprofitar la generació de continguts de qualitat, per multiplicar la visualització aprofitant un sol esforç de creació.

Treballar amb un repositori comú de continguts permet una recuperació econòmica, ja que no es genera documentació per a cada format i es disposa de tots els continguts al moment.

iOS Android

© Dortoka Disseny S.L.   |    About   |    Legal disclaimer   |    Privacy Policy   |    Copyright 2022   |    Created web & technology app by Dortoka disseny