idortoka.com

ENG / CAT / ESP

App Solucions 3d

Multiplataforma

Creació de solucions per App 3D. Treballem en diferents camps: urbanisme, construcció, disseny industrial, mèdiques…

La representació 3D permet una major comprensió per a l’usuari de qualsevol procés o producte a mostrar, aquesta comprensió és molt útil per escurçar el temps en la presa de decisions en qualsevol camp.

Edificació, Urbanisme:
Creació de App 3D per a edificació i urbanisme. Les eines interactives 3D permeten representar, tant àmbits d’edificacions, com urbanitzacions d’espai públic, el resultat permet el passeig arquitectònic i la incorporació de totes les funcionalitats dels suports (interacció, URL, continguts).

Disseny industrial:
Creació de solucions mòbils App per a la visualització de catàlegs o productes. Aquests catàlegs poden ser visualitzats directament des del dispositiu mòbil o activats a partir de codis AR o QR.
Aquests codis permeten afegir un valor mes als catàlegs físics, facilitant la visualització en 3D sobre el catàleg a partir de la càmera del dispositiu.

Mèdiques:
Creació de App mèdiques aprofitant les tecnologies 3D multiplataforma per a mòbils desenvolupada per IDortoka.
IDortoka crea Apps (iOS - Android) que faciliten als metges i fisioterapeutes explicar als pacients les patologies que pateixen, aprofitant les tècniques 3D que permeten aprofundir en la visualització de l'anatomia.
Alhora la App serveix com una nova eina de suport en presentacions, tant per explicar anatomia 3D com a patologies o biomecànica.
IDortoka ja té realitzades App de diferents parts del cos, això també permet fer una App a mesura segons les necessitats de l'usuari.
Totes les App són totalment interactives i tenen la possibilitat de filtrar la informació que es mostra.

La solució és multiplataforma IOS i Android, amb la possibilitat d’ampliar a format web (on-line), això permet aprofitar la generació de continguts de qualitat, per multiplicar la visualització aprofitant un sol esforç de creació.

Treballar amb un repositori comú de continguts permet una recuperació econòmica, ja que no es genera documentació per a cada format i es disposa de tots els continguts al moment.

© Dortoka Disseny S.L.   |    About   |    Legal disclaimer   |    Privacy Policy   |    Copyright 2022   |    Created web & technology app by Dortoka disseny